Evropski sud za ljudska prava presudio: Crkva iz dvorišta Fate Orlović mora biti uklonjena

foto: klix.ba
Fata Orlović ispred crkve u njenom dvorištu

Evropski sud za ljudska prava danas je donio odluku, odnosno konačnu presudu kojim se nalaže da BiH mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.

Ovu informaciju potvrdio je za Klix.ba sudija u Evropskom sudu za ljudska prava Faris Vehabović.
Kako navode, Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je odlučio da je došlo do povrede člana 1 Protokola 1 (zaštita imovine) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Foto: plavgusinje.me

Slučaj se odnosi, piše Klix, na crkvu koju je Srpska pravoslavna crkvena opština izgradila na imovini koju su podnositelji prijave bili prinuđeni napustiti tokom rata u periodu od 1992. do 1995.

Prema njihovim riječima, sud je utvrdio da je propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja tužbe, a za koji vlasti, kako navode, nijesu ponudile nikakvo opravdanje. 

Sud je takođe utvrdio, prenosi Klix, da tužena država treba osigurati izvršenje dvije odluke koje su donijete u korist podnositelja tužbe, a naročito da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine, najkasnije u roku od tri mjeseca nakon što ova presuda postane konačna.


Постави коментар

0 Коментари