Novi donatori za put prema Paljevima


PLAV-U toku je akcija rekonstrukcije puta od Bogajića do Paljeva, koju je pokrenulo bratstvo Bajraktarević.

Objavljujemo spisak novih donatora:
Hoti (Saca) Sadri 100$, Musić (Zecira) Senad 100e, Redžepagić ( Malje) Fejzo 50e, Šahmanović (Bejta) Husko 100$, Purišić (Eleza) Alen 500$, Tošić ( Hamda) Amer 50e, Krcić (Izeta)Bajro 50e, Krcić (Izeta) Nurfid 50e, Krcić (Saba) Hamdo 30e, Kelj i Adis restoran Grlja 100e, N.N osoba 20e, Mehmedović (Zeke)Izet 200$, Esad (Rama) Bajraktarevic 400e, Šabović Enčo 2 sata radna mašina, Hot Sejo 3 kamiona nasipa.

Постави коментар

0 Коментари