Ribarska ulica zatvorena za saobraćaj do 4. novembra

Ilustracija

Postupajući po zahtjevu Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Plav od 02.10.2019. godine, a na osnovu člana 26 i 41 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima (“SL. list CG – opštinski propisi” br. 28/10 i 33/11), Služba Komunalne policije Opštine Plav donosi,

O B A V J E Š T E NJ E

Kojim se građani Opštine Plav obavještavaju da se zabranjuje saobraćaj u Ribarskoj ulici u potpunosti na period od mjesec dana, od 04.10 do 04.11. 2019. godine, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji pomenute ulice.
U nadi da razumijete potrebe lokalne samouprave, zbog izvođenja radova na unaprjeđenju lokalne infrastrukture, a samim tim i poboljšanja uslova za bolji život građana, nadamo se da ćete se pridržavati prema datoj zabrani, te da ćete poštovati pomenutu pomenutu odluku.
S poštovanjem,

V.D. NAČELNIK
 Sadam Luković

Постави коментар

0 Коментари