Spisak novih donatora za put do Paljeva


PLAV-Bratstvo Bajraktarević pokrenulo je akciju prikupljanja sredstava za rekonstrukciju puta od Bogajića do Paljeva.

Radovi su u toku, a objavljujemo spisak novih donatora:

Musić (Zećira) Skendo 100 e, Ahmemulić (Zifera) Sajo, Hasim i Hajrudin po 100$, ukupno 300$, Šabović (Fake) Fuad 100$, Džemat Stare džamije 50 e, Ahmemulić (Džafera) Rasim 100e, Canović ( Olja) Abaz 100e, Canović (Džafera) Arslan 50e, Djonbaljaj (Adema) Visar 50e, Redzić (Beća) Meho 50e, Feratović (Šefkije) Fahid 20e, Bajraktatević (Bahtijara) Džafer 500$, Ahmemulić (Dzafera) Besim 100e, Baković (Envera) Suad 20e, Lalić (Saliha) Rahman 50e, Krcić (Zuvda) Demir 20e, Krcić (Šaba) Sadrija 50e, Krcić (Šaba) Hakija 50e, Krcić (Šaba) Šeljo 50e, Lalić (Rasima) Alen 250$, Lalić (Muja) Ismet 250$, Agron Alijaj Traingle wood house 50e, Huseinović (Jusa) Isko 20e, Redzić (Bajrama) Harun 100e, Musić (Redzepa) Abidin 200$, Purišić (Sadra) Dževat 1 dan rad sa mašinom, Fehim Marković radna mašina valjak 2 sata 130e.

Bratstvo Bajraktarević se zahvaljuje svim donatorima.

Постави коментар

0 Коментари