Džavid Šabović: SDP u Plavu konsolidovan i snažan

PLAV - Opštinske organizacije SDP Plava i Gusinja održale su partijske konvencije na kojima su izabrani novi opštinski odbori u ove dvije opštine. Konvenciji održanoj u Plavu na kojoj je izabran opštinski odbor koji broji 47 članova, predsjedavao je poslanik SDP i član Predsjedništva partije Džavid Šabović.Šabović je istakao da SDP i u Plavu i u državi nakon brojnih izazova izlazi konsolidovan i snažan, sa starijim prekaljenim borcima i brojnim novim članovima i simpatizerima, spreman za nove političke borbe kako bi se snažila izvorna ideja SDP gradjanske, multietničke i evropske Crne Gore.
“U vlasti smo ostvarili velike strateške ciljeve, spriječili mnoge ekonomske štete po zemlju, a jesmo li griješili u toj vlasti, jesmo, i to ne želimo ni jednog trenutka da osporimo. Isto tako, tu vlast smo svojevoljno napustili praveći otklon od politike pretvaranja države u privatni posjed. Država mora biti svih a ne ničiji posjed”, naveo je Šabović.

Konvencijama u Plavu i Gusinju prisusvovo je i generalni sekretar SDP Ivan Vujović koji je iskazao zadovoljstvo snagom i vitalnošću partije u ovim sredinama gdje je ideja gradjanske Crne Gore uvijek pobjedjivala, pa i u onom zlom vremenu 90-ih godina prošlog vijeka.
“SDP nije griješio ni na jednoj strateškoj raskrsnici – ni onda kada se borio za državu, njenu gradjansku orijentaciju i suživot svih vjera i nacija, ni onda kada se borio za EU i NATO, ali ni kada se borio protiv zarobljavanja države partijom. Mi u Crnoj Gori moramo živjeti zajedno – jedni sa drugima a ne jedni pored drugih jer će samo tako ova država biti snažna , stabilna i vječna. Jedinstvo na jasnim civilizacijskim vrijednostima moderne građanske Crne Gore, i njene neupitne državnosti, put je kojim će ići SDP i u narednom periodu”, istakao je Vujović.

Novi opštinski odbor SDP u Gusinju imaće 15 članova.

Постави коментар

0 Коментари