SAZNAJEMO: Odbijen ponovni zahtjev za izdavanje dozvole za gradnju male hidroelektrane na Komarači


PLAV- Ministarstvo održivog razvoja i turizma odbilo je zahtjev podgoričke kompanije „Normal company“, vlasnika Žarka Burića, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Meteh“, na vodotoku rijeke Komarača, KO Desni Meteh i KO Prnjavor, saznaje portal PlavGusinje.me. Građevinska dozvola je firmi „Normal company“ bila izdata ali je dejstvom tužbi mještana Komarače, presudom Upravnog suda poništeno rješenje predmet vraćen na ponovni postupak. U ponovnom postupku Ministarstvo održivog razvoja i turizma je uvažilo razloge o negativnom kumulativnom uticaju, netransparentnom i nezakonitom vođenju postupka, protivljenju mještana naselja da se na rijekama, koje za njihov opstanak na ovom području znače život, izgradi hidroelektrana i odbilo izdavanje građevinske dozvole.

Koncesioni akt za ovu elektranu je urađen 2010. godine kada je potpisan i koncesioni ugovor.
U opštini Plav, OO Bošnjačke stranke Plav je od samog početka bio protiv izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji opštine.
„Imajući u vidu negativan uticaj malih hidroelektrana na životnu sredinu, vodosnabdijevanje, biodiverzitet, život i rad lokalnog stanovništva, razvoj lokalnog turizma, odnosno u krajnjem na lokalnu zajednicu Bošnjačka stranka, kao odgovoran polički subjekt, je od samog početka bila protiv izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji opštine Plav, poštujući i izražavajući na taj način volju svojih građana. Vodeći se time kao i činjenicom da o svakom pitanju iz političkog i društvenog života imamo jasan i na realnim osnovama utemeljen stav, Bošnjačka stranka je preko Kluba odbornika u Skupštini Opštine Plav pokrenula inicijativu za ukidanje još jedne izdate građevinske dozvole, za izgradnju objekata male hidroelektrane na Đuričkoj rijeci“ navode iz OO BS Plav.


SO Plav je 16. 07. 2019. godine, na zahtjev Bošnjačke stranke usvojila Zaključak kojim je Skupština Opštine Plav obavezala nadležni Sekretarijat Opštine Plav da preuzme radnje iz svoje nadležnosti i uputi inicijativu prema Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kojom traži preispitivanje i ukidanje izdate građevinske dozvole preduzeću "Plava Hydro power" doo, za izgradnju objekta male hidroelektrane „Đurička 2“ u zahvatu LSL „Đurička rijeka sa pritokama“.

Važno je napomenuti da su istrajni i nepokolebljivi u borbi za očuvanje rijeka u Plavu bili i članovi nevladine organizacije "Sačuvajmo rijeku Komoraču i sve rijeke Crne Gore", koji su nenasilnim protestima i pokretanjem sudskih postupaka uspjeli u konačnom cilju, da se ova mala hidroelektrana ne pravi i ne ugrožava život lokalnog stanovništva. To je najbolji dokaz sinergističkog djelovanja društveno odgovornih činilaca u opštini, da skrenu pažnju na ovu pojavu, da se Vladi Crne Gore dostave tačne informacije a u skladu sa svim relevantnim činjenicama. Vlada Crne Gore na sjednici u Pljevljima u oktobru je odlučila da preispita izdate koncesije za gradnju nekoliko hidroelektrana .

Постави коментар

0 Коментари