Važeće lične karte mogu se koristiti do isteka roka

PODGORICA - Važeće lične karte mogu se koristiti do isteka roka, odnosno najduže pet godina od početka primjene novog Zakona o ličnoj karti, koji počinje da se primjenjuje 30. marta ove godine, saopšteno je CdM-u iz Ministarstva unutrašnjih poslova. To znači da građani stare lične karte moraju zamijeniti do aprila 2025. godine.Vlada Crne Gore je prošle sedmice donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obrascima putnih isprava i Odluku o izmjeni Odluke o visini naknade za obrazac pasoša i putnog lista čime je stvorila pretpostavke da uskoro počne izdavanje ličnih dokumenata posljednje tehnološke generacije.
“Lične karte izdate u skladu sa Zakonom o ličnoj karti (Službeni list CG, br. 12/07, 73/10, 28/11, 50/12 i 10/14), odnosno važeće lične karte mogu se upotrebljavati do isteka roka njihovog važenja, a najduže pet godina od početka primjene novog Zakona o ličnoj karti, a koji počinje da se primjenjuje 30. marta 2020. godine. To znači da ukoliko posjeduju važeću ličnu kartu, izdatu po dosadašnjim propisima, građani neće morati da mijenjaju istu do isteka roka njenog važenja, odnosno najduže pet godina od dana početka primjene novog zakona”, kazali su CdM-u iz MUP-a.

Prošle godine usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, čija primjena je odložena do 30. mart 2020. godine.  Iz MUP-a pojašnjavaju da će nove lične karte imati brojne benefite za građane Crne Gore.
“Budući da će sadržati čip – elektronski nosač u kojem će biti ugrađeni certifikat za elektronsku identifikaciju i certifikat za kvalifikovani elektronski potpis, to će umnogome doprinijeti kvalitetnijem životu naših građana i unaprijediti komunikaciju i poslovanje u državi. Zahvaljujući certifikatima pohranjenim u čipu lične karte, građani će imati pristup brojnim uslugama, te će moći, preko portala eUprave, da naruče izvod iz registra rođenih, registra crnogorskih državljana, uvjerenje o prebivalištu, da izvrše promjenu adrese, jer je certifikat za kvalifikovani elektronski potpis ekvivalentan svojeručnom potpisu na šalteru”, navode u MUP-u.

Osim toga građanima će biti omogućen pristup određenim elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu, kao što su: podizanje ljekova u apotekama, pristup zdravstvenom pregledu, jer će lična karta biti zamjena i za zdravstvenu knjižicu.

Kada su pasoši u pitanju,  za djecu i lica do 21 godine ukupni troškovi za izdavanje pasoša iznosiće osam eura, a za ostale građane, uz plaćanje administrativne takse od 25 eura, ukupni troškovi će iznositi 33 eura umjesto dosadašnjih 40 eura.

Izdavanje pasoša III generacije počeće krajem ovog mjeseca. Građani koji posjeduju važeće pasoše nijesu u obavezi da ih mijenjaju do isteka roka važenja.

Izvor: CDM

Постави коментар

0 Коментари