Ženama ugovori više ne mogu da ističu tokom trudnoće

PODGORICA - Trudnicama kojima ističe ugovor na određeno tokom trudnoće u Crnoj Gori od sada poslodavci moraju isti da produžavaju do isteka korišćenja prava na roditeljsko odsustvo, odnosno do prvog djetetovog rođendana, pišu Vikend novine.Naime, stupanjem novog zakona o radu 7. januara, poslodavci više neće moći da prekidaju radni odnos trudnicama, što je do sada bio najčešći problem u radnom odnosu. Kako je za Vikend novine objasnila izvršna direktorica udruženja Roditelji Kristina Mihailović, postojao je veliki broj trudnica zaposlenih na određeno, kojima poslodavci nakon isteka nijesu produžavali ugovor, ukoliko im saopšte da su trudne.
“Uspjelo se na kraju da se dođe do rješenja problema koji je trudnicama bio glavni jer je veliki broj njih koje su nas kontaktirale, a vjerujem i sindikate, a koje su imale tu situaciju da su, kada bi ostale trudne, a imale su ugovor na određeno, njihovi poslodavci odlučivali da taj ugovor ne produže. Oni nijesu snosili nikakvu zakonsku odgovornost jer nije ni postojala. To je bilo dozvoljeno”, kazala je Mihailović.

Nije bilo moguće, kao što nije moguće ni sada, podsjeća Mihailović, da se trudnica otpusti zbog toga što je trudna. Ipak, ona napominje da poslodavac nije morao da kaže da je otpušta zbog trudnoće, nego je mogao samo da joj ne produži ugovor.
“Zaposlenom kome ugovor o radu na određeno vrijeme ističe u toku trudnoće, korišćenja privremene spriječenosti za rad po osnovu održavanja trudnoće, porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva, rok za koji je ugovorom o radu zasnovao radni odnos na određeno vrijeme produžava se do isteka korišćenja prava na to odsustvo”, stoji sada u Zakonu o radu.

Ovaj predlog za koji su se godinama zalagali Unija slobodnih sindikata i udruženje Roditelji bio je dio Nacrta zakona o radu, ali je zatim izbrisan iz teksta Predloga, nakon čega je od ministra rada i socijanog staranja zatraženo 21. oktobra 2019. da se odredba vrati, što se na kraju i dogodilo.
“Srećom se uspjelo da se utiče na to da se to zakonsko rješenje sankcioniše. Bilo je inicijalno prihvaćeno kada je rađen Nacrt zakona. Nakon toga je ta predložena odredba nekim čudom nestala, zbog čega smo pisali apel ministru rada i soijanog staranja da se vrati jer je zaista ključna za žene. 
Ako pričamo o nekoj nediskriminaciji na tržištu rada, ukoliko imate taj problem, žene su najranjivije i u tom slučaju im treba najviše podrške. To je prihvaćeno i na kraju je ušlo u Nacrt zakona”, navela je Mihailović.

Osim toga, ona naglašava da su zakonom trudnice dobile i mogućnost da jedan dan mjesečno odustvuju sa posla da bi uradile prenatalne preglede.
“Za trudnice postoji još jedna opcija koja im može biti značajna i korisna, a to je da sada imaju svakog mjeseca jedan dan plaćen kada treba da rade preglede koji se odnose na na trudnoću. Tada treba samo da obavijeste poslodavce. Zaposlena je dužna da obavijesti poslodavca u pisanoj formi o korišćenju odsustva, tri dana prije zakazanog vremena za prenatalni pregled i na njegov zahtjev da mu dostavi dokaz o izvršenom pregledu. Nakon toga mogu da koriste taj jedan dan”, objasnila je Mihailović.

Постави коментар

0 Коментари