Ministarstvo poljoprivrede i ove godine pruža podršku za izgradnju sistema za navodnjavanjePODGORICA - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nastavlja sa bespovratnom podrškom poljoprivrednim proizvođačima za izgradnju sistema za navodnjavanje, čime rješavaju dostupnost vode na gazdinstvu i smanjuju rizike u proizvodnji. Proizvođači mogu dostavljati zahtjeve do 01. jula 2020. godine.

U skladu sa Agrobudžetom za 2020. godinu, Ministarstvo poljoprivrede je danas objavilo Javni poziv za dodjelu podrške investicijama za izgradnju bunara i bistijerni za 2020. godinu.

Podršku, kako stoji u saopštenju Ministarstva, mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači (fizička i pravna lica), kako iz sektora biljne proizvodnje, tako i iz sektora stočarstva. Potrebno je da u trenutku podnošenja Zahtjeva za odobravanje podrške budu registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Kroz objavljeni javni poziv podržava se izgradnja eksploatacionih bunara na otvorenom prostoru, u plastenicima i staklenicima kao i za plantažno gajenje voćaka i vinove loze. Takođe, uz podršku Ministarstva mogu kupiti i novu opremu za bunare, pumpe, agregate, rezervoare, nove tifone, kao i cijevne linije od bunara do proizvodne parcele. U cilju obezbjeđivanja napajanja stoke vodom podržava se izgradnja novih, ali i adaptacija postojećih bistijerni. 

Kroz javni poziv proizvođačima je obezbijeđena bespovratna podrška u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije, a ne više od 3.000€ po podnesenom zahtjevu i ne više od 35 €/m bunarske bušotine”, stoji u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

 “I za ovu mjeru, dodatnih 5 odsto podrške ostvaruju poljoprivredna gazdinstva čiji je nosilac osiguran po osnovu poljoprivrede. Proizvođači mogu dostavljati zahtjeve do 01. jula 2020. godine. U slučaju ranijeg utroška sredstava, Javni poziv će biti zaključen, o čemu će proizvođači i javnost biti obaviješteni na vrijeme”,zaključeno je u saopštenju Ministarstva.

Постави коментар

0 Коментари