Funkcioneri Opštine Gusinje donirali 2.750 € NKT-u od svojih martovskih zarada


Opština Gusinje

Shodno preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela Vlade Crne Gore za zarazne bolesti a u pravcu borbe protiv novog korona virusa (COVID 19), funkcioneri i rukovodioci organa lokalne   samouprave Opštine Gusinje donirali su NKT-u dio sredstava od svoje martovske zarade:


Ime i Prezime

Funkcija
Iznos
Anela Čekić

Predsjednica opštine
550,00 €
Huso Brdakić

Potpredsjednik opštine
200,00 €
Hasret Radončić

Glavni administrator
200,00 €
Dženadin Radončić

Predsjednik skupštine
-
Enver Dedushaj

Sekretar skupštine
100,00 €
Šefkija Bektešević

Sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti
200,00 €
Havaja Prelvukaj

Sekretarka za planiranje prostora, imovinu i zaštitu životne sredine
200,00 €
Refik Pirović

Sekretar za inspekcijske poslove
200,00 €
Admir Mulamekić
Sekretar za privredu, razvoj i finansije
100,00 €
Šemso Jarović
Direktor za investicije i uređenje prostora
200,00 €
Semih Redžepagić

Načelnik Komunalne policije
200,00 €
Sead Radončić

Komandir Službe zaštite i spasavanja
200,00 €
Irfan Dervišević

Direktor JU Centar za kulturu
-
Demir Bajrović

Direktor doo Komunalne djelatnosti
200,00 €
Irfan Radončić

Direktor Turističke organizacije
200,00 €

UKUPNO:   

2.750,00 €


Napominjemo, da je Opština Gusinje tokom marta mjeseca Nacionalnom Koordinacionom tijelu Vlade Crne Gore iz budžeta Opštine Gusinje uplatila 5.000 eura, a da će odbornici Skupštine Opštine Gusinje u narednom periodu svoje martovske naknade donirati.

Opština Gusinje priprema set ekonomskih mjera za svoje građane kako bi ublažila ekonomsku situaciju koju je pruzrokovala aktuelna epidemiološka situacija o čemu će javnost blagovremeno biti informisana.


Постави коментар

0 Коментари