Partija za Gusinje pristupila DPS-u


GUSINJE - Partija za Gusinje (PzG) i zvanično je pristupila Demokratskoj partiji socijalista (DPS), naveli su iz PzG.
"Uvažavajući potrebu objedinjavanja kadrovskog potencijala kojim raspolažemo kao potrebnog uslova stvaranja kompetentne i funkcionalne vlasti, shvatajući da je potreban održiv pristup ukupnoj politici usmjerenoj na otvaranje novih radnih mjesta, zaustavljanje iseljevanja, kao i stavljanje u punoj funkciji brojnih prirodnih i svih drugih potencijala kojima Opština Gusinje i Crna Gora raspolažu, cijeneći od posebne važnosti puno uključivanje dijaspore u sve navedene procese, izražavajući spremnost da kao jedinstven politički subjekat, uslijed podudarnosti osnovnih političkih principa i ključnih programskih odrednica, te bazičnih vrijednosti oko kojih smo okupljeni, preuzimamo punu odgovornost za dalji razvoj Opštine Gusinje, njen privredni i svaki drugi prosperitet, te stvaranje šansi za sve njene građane kao i da zajedno kroz Demokratsku partiju socijalista (DPS) jačamo i razvijamo našu Crnu Goru", navode u saopštenju.

Navode da je shodno ponudi DPS Gusinje i zajedničkom partijskom sastanku, a na osnovu ranije postignutog dogovora predsjednika DPS-a Mila Đukanovića i predsjednika PzG Rusmina Laličića o realizaciji pristupanja PzG DPS-u u četvrtak, 11. juna na sjednici Predsjedništva DPS CG, kojom je predsjedavao Đukanović, donešena Odluka o davanju saglasnosti na pripajanje. Takođe, Predsjedništvo je, kako navode, dalo saglasnost na imenovanje Husa Brdakića za potpredsjednika Opštinskog odbora DPS Gusinje.

"Danas je održan zajednički Opštinski odbor dviju partija na način što je postojeći OO DPS Gusinje uvećan za 1/3 članovima iz reda Partije za Gusinje nakon čega je jednoglasno potvrđena Odluka Predsjedništva DPS CG da Partija za Gusinje od danas djeluje kao Demokratska partija socijalista – Opštinski odbor Gusinje", dodaju u saopštenju.

OO DPS Gusinje je, kako navode, jednoglasno usvojio Odluku za imenovanje potpredsjednika Opštinskog odbora DPS Gusinje iz redova Partije za Gusinje mr Husa Brdakića.

"Opštinski odbor DPS Gusinje i koordinatori su jednoglasno konstatovali zadovoljstvo činjenicom da je Partija za Gusinje pristupila Demokratskoj partiji socijalista i da na predstojeće izbore DPS izlazi nikad jači u kadrovskom i intelektualnom resursu, spreman da nastavi kontinuitet razvoja Opštine Gusinje realizujući sve započete i planirane projekte objedinjujući snagu koju ova partija posjeduje kao najjači politički subjekat u Gusinju i Crnoj Gori", piše u saopštenju.

Sjednicom Opštinskog odbora predsjedavao je Adel Damjanović a istoj su prisustvovali i koordinator ispred Predsjedništva DPS Halil Duković, poslanik u Skupštini Crne Gore kao i koordinator ispred Izvršnog odbora DPS Mersudin Dautović.

Постави коментар

0 Коментари