Mirsad Bajraktarević:Radio sam časno i pošteno i otići ću časno i pošteno

Povodom pokrenute inicijative za moju smjenu, imam obavezu da se obratim svim građanima i građankama opštine Plav pa i široj crnogorskoj javnosti. Radio sam časno i pošteno i odlazim uzdignute glave. 

Mirsad Bajraktarević


Za dvije godine i četri mjeseca mandata Plav je bio veliko gradilište, iza mene, ostaće:

 Završene Ribarska ulica, put Plav-Vojno Selo, Prnjavorska ulica, sanirano odlagalište odpada (deponija) u Komarači, 9,5 km nasutog puta prema Hridskom jezeru, uređena zgrada „Poreske uprave“,  uređen plato kod Pošte, započeta izrada projekta puta Plav-Dečani, usvojena studija za zaštitu Plavskog jezera, završen i spreman za raspisivanje tendera projekat rekonstrukcije glavne gradske ulice i kao kruna svega završen prekrasan trg na Racini, a da pri tom nisam zadužio  opštinu Plav niti jedan jedini cent. 

U svakom teškom momentu bio sam uz svoj narod, svoje građane, od protesta protiv mini hidroelektrana pa sve do protesta za očuvanje šuma. Primio sam i saslušao na stotine građana i gdje god sam mogao pomogao u rješavanju njihovih problema. Svaki svoj radni dan posvetio sam opštem interesu svih građana Plava, ma koje vjere nacije ili partijske pripadnosti oni bili. 

Želim da se zahvalim svima koji su mi pružali podršku tokom mandata, najviše svojim saradnicima koji su zajedno sa mnom  iznosili sve teške  situacije u kojima smo se nalazili, od vrlo loše zatečenog stanja u Opštini Plav pa sve do pojave novog Corona virusa. 

Šta god da odluči skupština 21. decembra to će biti ispoštovano i nastojaću da smjena bude krajnje džentlmeska, a ja ću do zadnjeg minuta svog mandata raditi u interesu svih građana opštine Plav. 


Постави коментар

0 Коментари