Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 3 do 7.5 hiljada eura

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je danas 16. aprila 2021. godine treći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, u iznosu od 3 do 7.5 hiljada eura, iz fondova EU.

Rok za predaju prijedloga projekata je 31.05.2021. godine u 15 sati.

"Bespovratna sredstva od 3.000 do 7.500 eura, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljena za minimum 400 korisnika grantova za samozapošljavanje (minimum 140 novih biznisa po Pozivu)" istakao je načelnik područne jedinice Plav Mirza Medunjanin.

Mirza Medunjanin

Program grantova za samozapošljavanje i pokretanje biznisa je direktni grant, vrijedan 3,5 miliona eura, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Projekat “Program grantova za samozapošljavanje” je dio 18 miliona vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu (SOPEES) a koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU (IPA II). Ugovaračka institucija Projekta je Direktorat za ugovaranje i finansiranje EU pomoći, kofinansiraju ga Evropska unija i Vlada Crne Gore a Zavod je odgovoran za njegovu implementaciju u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje sadrži sve detaljne informacije o:

visini finansijskih sredstava koja dodjeljuje Zavod;

dužini trajanja poziva;

pravilima i uslovima za dostavljanje prijedloga projekata;

načinu prijavljivanja i procedurama koje je potrebno slijediti;

dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za učešće u programu;

pravima i obavezama korisnika;

rokovima za podnošenje zahtjeva.


Sve detaljne informacije za zainteresovane podnosioce prijedloga projekata dostupne su u područnim jedinicama i biroima rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i na internet stranici  www.zzz


Постави коментар

0 Коментари