Šta kvari post?


Brojne su radnje koje kvare post. One se dijele na dvije kategorije:
1. – Radnje koje kvare post i za njih je dovoljno napostiti samo dan za dan.
2. – Radnje koje kvare post, za koje nije dovoljno napostiti samo dan za dan, već je obavezan i keffaret/iskupljenje. Keffaret je iskupljenje koje podrazumijeva oslobađanje roba. Ako za to čovjek nema uslova, onda će uzastopno postiti 60 dana, uz obavezan post onog dana koji je propustio. Međutim, ako to ne može ispuniti, tek će, onda, nahraniti 60 siromaha.
1. – Radnje koje kvare post i za koje je dovoljno samo napostiti dan za dan:
Ako osoba koja zaposti učini neku od sljedećih radnji, dužna je napostiti:
– ako nešto pojede ili popije na prirodan način od onoga što inače posebno ne jede, svejedno da li to jelo ili piće bilo korisno organizmu ili, pak, štetno, kao npr. so, brašno, pamuk, papir, zemlju i sl.
– ako mu se ubrizga hranjiva injekcija koja nadoknađuje hranu, jer se takve injekcije smatraju hranom i pićem,
– ako bi ubrizagao u uši ulje, vodu i slično,
– ako bi mu u grkljan dospjela kiša ili snijeg, ili voda dok uzima abdest i on je proguta,
– ako pokvari post, pa makar ne svojom voljom, recimo da muž natjera ženu na polno opštenje,
– ako prekine post, plašeći se za sebe ili za svoje zdravlje,
ako jede namjerno, nakon što je nenamjerno nešto pojeo,
– ako iz zaborava izvrši polni akt sa svojom suprugom,
– ako bi postač jeo, pio ili polno opštio misleći da je nastupilo vrijeme iftara, ili da još nije nastupila zora, pa se potom pokaže suprotno,
– ako osvane kao putnik, a zatim odluči ostati u svom mjestu, pa jede,
– ako putuje, nakon što je osvanuo kod kuće, pa jede,
– ako odluči prekinuti post, ne ručati i ne iftariti, pa, ipak, nastavi postiti, pa makar ništa ne pojeo ni popio,
– ako se iftari misleći da je vrijeme iftara nastupilo a onda ugleda da još sunce nije zašlo,
– ako bi polucirao u toku posta,
– ako bi pojeo nešto u toku posta od hrane što mu je ostalo iza zuba,
– ako bi, u toku posta, namjerno povratio.
2. – Radnje koje kvare post i za koje, uz napošćavanje, obavezno slijedi keffaret
Treba napomenuti da je stav hanefijskog mezheba da svako namjerno kvarenje posta, bilo da se izvrši polnim aktom, jelom, pićem ili na drugi način, povlači za sobom obavezno napošćavanje, uz kaznu keffareta.
Piše: Dr. Šefik Kurdić
Akos.ba

Постави коментар

0 Коментари