Spisak članova Glavnog odbora Bošnjačke stranke

Na Kongresu Bošnjačke stranke, koji je održan 13. juna u Rožajama, izabran je novi saziv Glavnog odbora BS.

Glavni odbor broji 117 članova. Delegati na Kongresu izabrali su 91 člana GO, dok je ostalih 26 članova po funkciji.

Među izabranim članovima GO je 50 odsto novih imena, povećana je zastupljenost žena, dok se bilježi trend rasta mladih u članstvo u GO.

Članovi Glavnog odbora su:

Ibrahimović Ervin, Nurković Osman, Purišić Kemal, Drešević Nedžad, Ćorović Jasmin, Mustafić Suljo, Strujić-Harbić Kenana, Pepić Asmir, Gredić Mersudin, Muhović Adnan, Smailović Amer, Husović Rahman, Avdić Almir, Cikotić Jasmina, Šahman Sead, Balić Rifat, Gutić Damir, Rastoder Erol, Duraković Ervin, Grbović Muradif, Fetić Adem, Ramović Haris, Kurtagić Husein-Husko, Honsić Rasim, Raščić Muamer, Šahmanović Admir, Nuhanović Denis, Avdić Mihrija, Dacić Adnan E., Nokić Amer,  Husović Irfan,  Pepić Adis,  Husović Senad,   Škrijelj Amer, Dacić Amer,  Šabović Seid,  Kajić Dženeta, Džudžević Mirsad,  Dautović Amina,  Hodžić Edin,  Halilović Amer, Azemović Mirsad,  Mujević Senad, Husić Zineta, Dacić Admir N.,  Kalač Hajrija,  Murić Zineta,  Nurković Mirsad,  Hadžić Ismet,  Zejnelagić Haris,  Kurtagić Maida S.,  Kurbardović Harun, Dacić Hamza, Kujević Ćamil,  Čalaković Armin,  Hadžimuhović Edip,  Honsić Armin,  Kuč Dženana,  Hasić Almedina,  Ibrahimović Sabro, Sijarić Armin,  Kijamet Jasmin, Sijarić Semir,  Omerović Selma,  Suljević Ernad,  Fulurija Edina,  Šabanović Lejla,  Lukač Fuad, Mehović Nedžad, Balić Semir,  Burdžović Edita,  Spahić Fahrudin,  Kolić Fuad,  Osmanović Aladin,  Batilović Džemal,  Adrović Admir, Omeragić Adel, Kurtagić Elmir,  Dacić Emir, Tuzović Edin,  Škrijelj Arza,  Ramović Anesa, Košuta Alija, Kalender Sehera, Dešić Edina, Hadžibegović Alma, Kajević Jasmin, Kalač Alen, Dedeić Ervin, Hasović Ilhan, Šahmanović Omer, Medunjanin Mirza, Feratović Fuad, Luković Sadam, Redžematović Erzana, Purišić Merdin, Ramović Fadil, Rujović Elvedin – Rujo, Ramović Elma, Pepić Adnan, Orahovac Esko, Pecević Adaleta, Bašić-Škrijelj Nermina, Strujić Amra, Aljićević Mersida, Hodžić Samir, Šabanović Hasena, Agović Rifat, Muratović Aldin, Ramdedović Mirzeta , Šabotić Anita, Malezić Meldina, Muratović Faris,  Sijarić Aldijana, Zekić Zeka, Juković Damir, Omeragić Raisa i Radončić Ruždija.

Постави коментар

0 Коментари