Za Nikolu !

Nikoli (Slobo) Mikić (29) iz Plava, je prije par mjeseci na Institutu za ortopediju na Banjici (Beograd) dijagnosticiran kancer na skočnom zglobu lijeve noge. Operacije je uradjena 18. marta 2022 godina. Nakon kontrole na istoj ustanovi koja je obavljena 14. aprila 2022 godine, Konzilijuma ljekara je na osnovu lokalizacije i agresivnog karaktera kancera mišljenja da je neophodno sprovesti postopertivni zračni tretman, odnosno VMAT-IMRT intenzitetom modulisanu radioterapiju, volumetrijski modulisanu lučnu terapiju. Pomenuta terapija se veoma uspjesno izvodi u Mediterraneo Hospital u Atini, čiji doktori su na osnovu CT predložili da Nikola boravi na ovoj klinici dva mjeseca. Cijena radioterapije iznosi 9.000 (devet hiljada) evra.   U tom cilju u New Yorku je formiran Odbor koji upućuje apel našoj dijaspori da se odazove i svojim donacijama pomognemo da Nikola podje na liječenje u Mediterraneo Hospital u Atini.

   Odbor gdje se možete obratiti za vaše donacije čine: hadži Smajo Srdanović 917-335-2580, Hasko Mrkulić 917-631-0156, Ramo Šiljković 646-305-8889, Zajo Juljević 347-777-9588, Edin Baković 917-361-2737, Šaćir Mačkić 914-274-7909, Nijal Baković 347-777-8532, Rafet Hot 646-808-6490.   Medijski sponzor i organizator ove humanitarne akcije je web portal Gusinje-Plav.com


Постави коментар

0 Коментари