Sulejman Dešić na čelu plavskog SDP-a

PLAV-Sinoć je u Centru za kulturu “Husein Bašić” u Plavu održana Konvencija OO SDP Plav, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo.

Za predsjednika je izabran Sulejman Dešić, dok su potpredsjednici Rijad Markišić, Adnan Šabović i Muhamed Reković, a za sekretara je izabran Emir Feratović.Sastanku su prisustvovali predsjednik SDP CG Raško Konjević,  poslanica Draginja Vuksanović-Stanković, potpredsjednik SDP-a Bojan Zeković i Džavid Šabović, koji je izabran za počasnog predsjednika OO SDP Plav.

Oni se ovom prilikom obratili prisutnima i poželjeli uspješnu konvenciju, a novoizabranom rukovodstvu pružili punu podršku za sve buduće aktivnosti.Obraćajaući se prisutnima, novoizabrani predsjednik Sulejman Dešić je istakao da je SDP Plav, iako u opoziciji, u proteklom periodu aktivno učestvovao u donošenju svih onih korisnih i mudrih odluka, možda i više nego neki koji su činili vlast.


Time smo danas stekli povjerenje kao dobre kolege i da nas svi vide kao buduće saradnike i potecijalne partnere u novoj izvršnoj vlasti. Mi kao takvi možemo pošteno i sa svima da razgovaramo, imamo sve kadrovske potencijale, znanje, stručnost i iskustvo koje će nam pomoći da u narednom periodu zajedno sa svima vama vratimo SDP-u mjesto koje mu i pripada, a to je na vrhu plavske političke scene.


On je naveo da će planirane aktivnosti OO SDP Plav biti usmjerene na rješavanje realnih problema građanki i građana Plava i neće se zasnivati na temama vjere, nacije i ranijih političkih i drugih pripadnosti.


“Nas je ovdje danas okupio jedan zajednički cilj za koji ne treba da žalimo ni svoju energiju, čast, mladost, iskustvo i da smo radosni i ujedinjeni oko toga cilja, a to je naš Plav, naglasio je Dešić.


Zbog toga će, rekao je on, budući program biti posvećen rješavanju problema svih segmenata šire zajednice, a koji se tiču privrede i zapošljavanja, poljoprivrede i ruralnog razvoja, turizma, lokalne poreske i socijalne politike, reforme lokalne samouprave, obrazovanja, infrastrukture, kulture, ekologije i sporta, kao i rješavanje svih pitanja od važnosti za bolji život naših građana.


“Građani žele kvalitetniji i ljepši život, mlade i dokazane ljude,  izbore bez nepotrebnih tenzija i bez upliva bilo koga sa strane jer o Plavu treba da odlučuju građani ovog grada, poručio je Dešić, i napomenuo da će sve te ciljeve biti moguće realizovati uz podršku, znanje i iskustvo rukovodstva SDP Crne Gore, kao i svih ovih godina do sad.


“Mi uopšte ne sumnjamo da zajedno možemo ostvariti dobre rezultate jer je SDP Crne Gore i u ovom proteklom periodu prepunom novih izazova bila istrajna i dosljedna u zaštiti interesa svih građanki i građana Crne Gore kao i same države Crne Gore. U to ime, novo rukovodstvo pruža ruku Plavu, Crnoj Gori i svima koji sa nama dijele iste ili slične vrijednosti za neke nove početke i ljepšu budućnost našeg grada i svih naših građana, poručio je novi predsjednik OO SDP Plav Sulejman Dešić.

Članove novog  OO SDP Plav čine:

1. Bašić Bećo;


2. Redžematović Dzafer;


3. Palavrtić Safet;


4. Cecunjanin Skender;


5. Kandić Šefkija;


6. Cecunjanin Sejdo;


7. Ciriković Ruždija;


8. Šahman Fikreta;


9. Dešić Ramadan;


10. Čelić Aver;


11. Drešković Ganija;


12. Redžematović Muzafer;


13. Feratović Džemal;


14. Ferović Adis;


15. Gutić Hilda;


16. Ciriković Anel;


17. Hadžialjević Dino;


18. Kojić Kenan;


19. Šabović Mirela;


20. Lješnjanin Faruk;


21. Markišić Rijad;


22. Markišić Jasmin;


23. Đešević Safet;


24. Markišić Ermin;


25. Muminović Mersim;


26. Musić Alen;


27. Musić Orhan;


28. Musić Enes;


29. Neković Denis


30. Pupović Mirsad;


31. Šarkinović Nedžad;


32. Radenović Saša


33. Radončić Mirza;


34. Canović Amel;


35. Redžematović Kemal;


36. Kabašić Enis;


37. Šabović Adnan;


38. Redžepagić Alem;


39. Šabović Elvis;


40. Šabović Senad;


41. Tošić Enis;


42. Zilkić Belmin;


43. Cecunjanin Selma;


44. Šabović Faruk;


45. Šabović Sulejman;


46. Cecunjanin Jasmin;


47. Kolašinac Amel;


48. Kučević Orhan;


49. Markišić Rahman;


50. Huseinović Naser


51. Dešić Sulejman;


52. Šabović Mirza;


53. Reković Muhamed;


54. Markišić Medo;


55. Hadžimušović Izet;


56. Kolašinac Aida;


57. Drešković Enes;


58. Redžematović Alija;


59. Feratović Emir.


60. Jadadić Edin;


Постави коментар

0 Коментари