Tema: galerija

Zahvaljujući mnogim ljudima iz Gusinja i Plava, koji se trude da sačuvaju stare fotografije Gusinja i Plava, objavljujemo nekoliko fotografija Gusinja, koje datiraju iz 20. vijeka.…