Ove mjere važe od ponedjeljka 4. maja


PODGORICA-Od ponedjeljka 4. maja po posebnim islovima počinju da rade prodavnice, zanatske radnje, servisi, frizerski i kozmetički saloni, fitnes centri, knjižare, stomatološke ordinacije, auto-škole, rent-a-car usluge, muzeji i galerije, kladionice… U skladu sa tim Nacionalno koordinaciono tijelo donijelo mjere je u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, koje će se od tog dana primjenjivati. Takođe, od 4. maja je obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima.

Mjere su:

1. Poslodavac je obavezan da za zaposlene obezbijedi korišćenje zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju.
2. Poslodavac je odgovoran da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera od strane potrošača, korisnika usluga i posjetilaca.
3. TRGOVINE I ZELENE PIJACE: jedan potrošač na 10 m² i minimum dva metra distance u objektu i ispred, kontrola broja na ulazu/izlazu, nošenje maski, odvajanje na kasama pleksiglasom.
Da istaknu na ulazu u prodajni objekat na vidnom mjestu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa sa uputstvima za njihovu primjenu. Da obezbijede da svi zaposleni, uključujući i prodavce na zelenim pijacama i potrošači, nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvima Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Ako potrošač isprobava garderobu preko glave, ona se mora ostaviti van izlagačkog prostora najmanje 72 sata.
4. ZANATLIJE, SERVISI i sl: jedan korisnik na 10 m² i minimum 2m distance, dezinfekcija ruku na ulazu/izlazu, nošenje maski za zaposlene i korisnike usluga.
5. FRIZERI I KOZMETIČARI: da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m² ili izuzetno dva lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga, a ako to nije moguće da obezbijede pregradu između radnih stolica (od neupijajućeg materijala u visini od najniže 2 m). Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Zaposleni i korisnici usluga su u obavezi da nose zaštitnu masku, a u slučaju da se korisniku pruža usluga brijanja ili kozmetičkog tretmana na licu kada korisnik ne nosi masku, zaposleni je dužan da osim zaštitne maske nosi i vizir ili naočare, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Rekviziti moraju biti dezinfikovani nakon svake upotrebe.
6. FITNESS CENTRI I TERETANE: Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m² ili izuzetno dva lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta.  Zaposleni su u obavezi da nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja.
Korisnici usluga fitnes centara i teretana su u obavezi da prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju adekvatnim dezinfekcionim sredstvom dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali, uključujući i druge mjere, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlja Crne Gore.
7. KLADIONICE I KOCKARNICE: Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m². Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Da zaposleni i igrači u ovim objektima su u obavezi da nose zaštitne maske i poštuju mjeru fizičke distance od najmanje 2 m.
Igrač u objektu u kojem se priređuju igre na sreću mora koristiti svoju olovku. Igrači u objektu u kojem se priređuju igre na sreću u obavezi da poslije svakog korišćenja aparata za igre i igraćih pomagala adekvatnim dezinfekcionim sredstvom dezinfikuju apparat, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlja Crne Gore.
Rad kazina je i dalje zabranjen.
8. ŠALTER SALE (DRŽAVNI ORGANI, BANKE i sl.): Da u šalter salama organizuju rad sa građanima na način da u isto vrijeme u sali može da boravi samo jedno lice na 10 m² uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između korisnika usluga. Da postave paravan (od providnog neupijajućeg čvrstog materijala) između zaposlenog i korisnika usluge.  Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Da zaposleni i korisnici usluga nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje.
9. BIBLIOTEKE, MUZEJI i slično: Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m², uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Da zaposleni i korisnici usluga nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje.
10. STOMATOLOŠKE ORDINACIJE obavezne su: da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata. Da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na 10 m², uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između pacijenata. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije Da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje i Stomatološke komore Crne Gore.
11. AUTOBUSI: Vlasnici vozila za prevoz putnika u jedinicama lokalne samouprave u kojima nema lokalne transmisije novog koronavirusa obavezni su da obavljaju prevoz samo uz primjenu mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u vozilu), u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.
Na snazi je obustava javnog prevoza putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu, osim za organizovani prevoz zaposlenih. Ova zabrana ne odnosi se na javni gradski i lokalni prigradski autobuski i kombi prevoz putnika u jedinicama lokalne samouprave u kojima nema lokalne transmisije novog koronavirusa. (Autobuski saobraćaj je moguć unutar opština u kojima nema infekcije kofonavirusom).
12. TAXI: maksimim dvije osobe na zadnjim sjedištima, dezinfekcija kvaka i slično između dvije vožnje. Da prevoz lica vrše na način da u vozilu budu najviše dva lica koja su smještena na zadnjem sjedištu vozila i da ta lica i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje dezinfikuje površine koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.
13. RENT-A-CAR: Da rad organizuju na način da u objektu u kojem se vrši iznajmljivanje vozila na 10 m² površine objekta može da se nalazi samo jedno lice.  Zaposleni i korisnici usluga obavezno nose zaštitne maske unutar objekta za iznajmljivanje vozila. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta. Da dezinfekuju unutrašnjost vozila za iznajmljivanje sredstvima za dezinfekciju prije ulaska korisnika usluga u vozilo, kao i nakon vraćanja vozila od strana korisnika usluge, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.
14. AUTO ŠKOLE: Da rad organizuju na način da u prostorijama za teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita na 4 m² površine prostorije može da se nalazi samo jedno lice.  Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz ovih prostorija. Zaposleni i korisnici usluga obavezni su da nose zaštitne maske, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m. Auto škole u obavezi su da prije i nakon korišćenja vozila za praktičnu obuku kandidata i polaganje praktičnog dijela vozačkog ispita dezinfikuju unutrašnjost vozila sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.
15. VLASNICI KUĆA ILI POLJOPRIBREDNIH GAZDINSTAVA u drugim opštinama mogu da putuju uz popunjenu potvrdu preuzetu sa sajta Institut za javno zdravlje Crne Gore. (Podaci popunjeni u potvrdi i stvarni boravak na navedenoj adresi biće predmet kontrole.) Uz obavezno izbjegavanje kontakta sa drugim licima (osim članova porodičnog domaćinstva), kao i uz obezbjeđivanje fizičke distance od najmanje 2 m prilikom obavljanja poslova na poljoprivrednom gazdinstvu.
16. RIBOLOVCI ILI VLASNICI PLOVILA mogu da putuju u mjesto ribolova/plovidbe. Moraju nositi ribolovnu/plovidbenu dozvolu.
Zaposleni u javnom sektoru u obavezni su da na poslu nose maske.
Članovi porodičnog domaćinstva mogu zajedno da budu na javnim površinama uz minimum 2m distance prema ostalim licima.
NKT je, razmatrajući epidemiološku situaciju, preporučio svim poslodavcima, uključujući i administraciju, da kad god je to moguće zadrže rad zaposlenih od kuće budući da epidemiološka situacija još uvijek ne nalaže povratak svih zaposlenih na radna mjesta

Постави коментар

0 Коментари