Tema: GUSINJE KULTURNO ISTORIJSKI SPOMENICI

Vezirova džamija je dobila ime po veziru skadarskom Kara Mahmud- paši Bušatliji, koji je izgradio 1765. godine. Njena izgradnja pada u vrijeme kada je proces islamizacije…

Crkva Sveti Anton nalazi se u selu Dolja, 2 km udaljenom od Gusinja, u blizini katoličkog groblja, sa desne strane puta od Gusinja ka živopisnoj dolini…

GUSINJE – Nova džamija nalazi se u centru Gusinja, na početku mahale Radončića, pa se najčešće po ovom najbrojnijem bratstvu u Gusinju u čijoj se mahali nalazi,…