Tema: Kemal Purišić

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić nada da će izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju vrlo brzo biti u parlamentu. Ministar je podsjetio da…

PODGORICA- Predstavnici Ministarstva rada i socijalanog staranja i nevladinih organizacija potpisali su danas ugovore o finasiranju projekata, čija je vrijednost oko 706 hiljada EUR, a u…